Au fost extrasi castigatorii Concursului cu premii oferite de Töpfer Romania

A fost realizata extragerea si stabiliti cei 20 de castigatori. Primele 20 de persoane din lista sunt castigatorii acestui concurs iar urmatorii 4 sunt rezervele. In cazul in care unii din castigatori nu-si revendica premiul acesta va fi atribuit rezervelor.
Detaliile extragerii, lista castigatorilor dar si a participantilor o puteti consulta aici direct pe platforma tragerilasorti.ro
https://www.tragerilasorti.ro/extrageri/5178-concurs-mamicamea-ro-si-topfer-romania-oficial/castigatori.html

Lista Castigatori concurs

LOCNume
1. Sebastian Rebreanu
2. Ramona Popan
3. Valy Bendria
4. Dumitrina Usturoi
5. Andrei Diana
6. Turcu Felicia
7. Mihaela Florentina Miha
8. Pana Silvia
9. Madalina Enache
10. Lucian Ioan Clepce
11. Oana Loredana Oana Loredana
12. Simion Georgiana
13. Mirela-Florentina Demetrescu
14. Badiu Corina
15. Paun Dorin Petru
16. Rudy Robert Anton
17. Margeloiu Cristina
18. Adina Aplugaritei
19. Berta Cristina
20. Lupu Nicoleta Nicoleta
Rezerva 1 Vasiu Mariana
Rezerva 2 Mady Radu
Rezerva 3 Adriana Aloman
Rezerva 4 Marius Filigeanu

 

Concurs Töpfer Romania

Mamicamea.ro si Töpfer Romania va provoaca la concurs! Completeaza puzzle-ul si gaseste elementele lipsa caracteristice formulei de lapte organic Töpfer Kinder, recomandat copiilor incepand cu varsta de 1 an.

Scrie-ne intr-un comentariu pe pagina de facebook https://www.facebook.com/mamicamea litera corespunzatoare fiecarei cifre si poti castiga unul dintre cele 20 seturi cu produse Töpfer. Fiecare set contine 1 cutie cereale de gris cu mere si banane si 1 gel de dus, ambele potrivite pentru hrana si ingrijrea micutului tau! Perioada concurs 27 aprilie – 3 mai.

Castigatorii vor fi anuntati pe data 4 mai.

Pentru regulamentul concursului citit mai jos….

Mult succes!

 

 

concurs topfer

Regulament Concurs

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL

 1. In perioada 27 aprilie – 3 mai, Mamicamea.ro organizeaza un concurs desfasurat in parteneriat cu Töpfer România.

  1. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii.

SECTIUNEA 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

  1. Concursul va incepe in data de 27 aprilie, ora 10.00 a.m, ora Romaniei si se va incheia la data de 3 mai, ora 23.59 p.m, ora Romaniei.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CONCURSULUI

Töpfer va provoaca la concurs! Completeaza puzzle-ul si gaseste elementele lipsa caracteristice formulei de lapte organic Töpfer Kinder, recomandat copiilor incepand cu varsta de 1 an.

Scrie-ne intr-un comentariu litera corespunzatoare fiecarei cifre si poti castiga unul dintre cele 20 seturi cu produse Töpfer. Fiecare set contine 1 cutie cereale de gris cu mere si banane si 1 gel de dus, ambele potrivite pentru hrana si ingrijrea micutului tau!

Castigatorii vor fi alesi prin platforma tragerilasorti.ro.

SECTIUNEA 4. PREMIILE CAMPANIEI

In cadrul acestui concurs, Organizatorul ofera 20 premii constand in 20 de seturi cu produse Töpfer.

Valoare totala a premiilor este de aproximativ 1000 ron, excluzand costurile de expediere catre Castigatori.

Un set de produse Töpfer va contine:

 • 1 cutie cereale de gris cu mere si banane

 • 1 gel de dus

SECTIUNEA 5. CONDITII DE VALIDARE

  1. Participantii trebuie sa indeplineasca conditiile de participare de la Sectiunea 3.

  1. Inscrierile la concurs sunt valide in perioada 27 aprilie, ora 10.00 a.m - 3 mai, ora 23.59 p.m, ora Romaniei.

SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Castigatorii vor fi anuntati la finalul concursului, in data de 4 mai.

6.2. Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti cu ajutorul tragerilasorti.ro.

SECTIUNEA 7. NOTIFICAREA SI PREDAREA PREMIULUI

7.1. Castigatorilor concursului li se vor aduce la cunostinta rezultatul concursului in termen de maxim 24 de ore dupa extragere, astfel: li se vor afisa numele pe pagina de Facebook Mamicamea.ro si vor fi contactati prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le-au completate in profilul personal de pe Facebook.

7.2. In cazul in care castigatorul nu trimite in 72 de ore informatiile solicitate de catre Organizator sau daca a furnizat date de contact eronate/incomplete, isi va pierde premiul si va fi extras un nou castigator.

7.3. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorului din motive care nu tin de el.

7.4. Castigatorul va putea intra in posesia premiului oferit in termen de maxim 30 zile calendaristice, de la data anuntarii premiului castigat.

7.5. In cazul in care castigatorul refuza primirea premiului, premiul nu se mai acorda. In situatia in care numarul participantilor desemnati castigatori este mai mic decat numarul premiilor, premiile ramase neacordate raman revin in proprietatea Töpfer.

7.6. Castigatorii Premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu pot ceda premiul unei alte persoane.

7.7. Odata ce premiul este inmanat, Organizatorul este eliberat fata de Castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament.

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

8.1. La Concurs poate participa orice persoana fizica cu domiciliul/resedinta in Romania (denumite in continuare „Participant”) cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii campaniei.

8.2. In situatia in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a realiza demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

8.3. Participarea la aceast Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL CONCURSULUI

9.1. Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe site-ul mamicamea.ro.

9.2. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate in pagina de Facebook Mamicamea.ro

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantul declara ca este de acord cu prevederile prezentului Regulament, astfel ca isi va da acordul ca datele sale personale sa intre in baza de date a qbebe.ro, sa fie prelucrate si utilizate de companie in scopuri precum: validare castigatori, atribuire premii si indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori/participanti care si-au dat acordul explicit si neechivoc inscriindu-se in campanie.

10.2. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor.

10.3. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

10.4. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

SECTIUNEA 11. TAXE

11.1 Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de primire a premiilor toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.

11.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru accesarea paginii facebook mamicamea.ro.

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA

12.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

12.3 In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:
a) pierderea bazelor de date care contin datele inscrise;

b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si acordare a premiilor;

c) tentative de frauda ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

d) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

12.4 Enumerarea din sectiunea 12.3 nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA 13. LITIGII SI FRAUDE

13.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.


13.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
13.3. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

MOBILE //PArenting ADS vers 2019 300x250_4