Index articole

Însă statisticile pe baza cărora se fac astfel de afirmaŃii sunt eronate iar afirmaŃia "avortul este mult mai sigur decât nasterea" ignoră complet gradul ridicat al altor complicaŃii de natură fizică sau psihică asociate avortului. Un studiu recent privitor la asocierea sarcină-mortalitate, desfăsurat în Finlanda, arată că riscul decesului în interval de un an de la avort este de câteva ori mai ridicat decât în cazul unei pierderi de sarcină sau al nasterii. [1]

Un nou studiu privind rata mortalitătii în urma avortului

Acest studiu bazat pe date statistice a fost publicat de STAKES, departamentul de analiză statistică din cadrul Centrului National de Cercetare si Dezvoltare în domeniul Sigurantei si Sănătătii din Finlanda. În efortul de a evalua precizia rapoartelor privitoare la mortalitatea maternă, cercetătorii STAKES au studiat arhiva certificatelor de deces pentru toate femeile aflate la vârsta reproducerii (15-49 de ani), care au murit între 1987 si 1994 - un total de 9.192 de femei. Apoi au trecut în revistă baza naŃională de date privitoare la sănătate, căutând evenimente legate de perioada de sarcină pentru fiecare dintre gravide, pe durata a 12 luni premergătoare decesului.

Cercetătorii STAKES au identificat un număr de 281 de femei care au murit la un an de la sarcină. Rata mortalităŃii la 100.000 de cazuri a fost de 27 pentru femeile care au născut, 48 pentru femeile care au pierdut sarcinile sau au avut sarcini ectopice si 101 pentru cele care au avortat. Cercetătorii au calculat apoi media deceselor în raport cu vârsta, folosind rata decesului femeilor care nu au fost însărcinate ca standard sau grup de control (1:1).

 

 

Fig. 1. Numărul total al morŃilor (în ordine: fără sarcină, nastere, pierdere spontană, avort)

 

Fig. 1 arată faptul că rata deceselor femeilor în anul în care au născut este jumătate din cea a femeilor care nu erau însărcinate, în timp ce femeile care au avortat au 1,76 risc de deces în anul care urmează avortului în comparatie cu femeile care nu sunt însărcinate. În comparatie cu femeile care duc sarcina la termen, femeile care avortează sunt de 3,5 ori mai predispuse să moară în decurs de un an de la avort.

Cifre ca acestea variază din punct de vedere statistic de la an la an, de la tară la tară si între diferite studii. Din acest motiv, cercetătorii raportează întotdeauna bine cunoscutul procent de "95% acuratete". Aceasta înseamnă că datele disponibile indică faptul că 95% din studiile similare vor raporta un rezultat apropiat de cel al raportului în cauză.

De exemplu, procentul estimat de 0,50 referitor la nasteri, are un interval de acuratete între 0,32 si 0,78. Cu alte cuvinte, este posibil ca în 95% din timp, procentul estimat al deceselor după nastere să se găsească între 32 si 78 de procente din rata femeilor care nu sunt însărcinate. Intervalul de acuratete de 95% pentru decesele în urma avortului a fost estimat la între 1,27 si 2,42 din rata anuală a femeilor care nu erau însărcinate.

 

Fig. 2. Deces în urma sinuciderii

 

Folosind un subset al acelorasi date, cercetătorii STAKES au raportat că riscul de deces în urma sinuciderii în decurs de un an de la avort era de peste sapte ori mai mare fată de riscul sinuciderii imediat după nastere [2]. Dintre cazurile de sinucidere, două erau corelate si cu infanticidul. Exemple de tentative de sinucidere/infanticid post-avort au fost, de asemenea, descoperite si în Statele Unite. [3]

Aceste rezultate au fost publicate de STAKES într-un studiu recent. Dintre cele 281 de femei care au decedat în decurs de un an de la ultima sarcină, 77 (27%) s-au sinucis. Figura 2 prezintă procentul per an al sinuciderilor în cele trei grupuri de sarcină comparativ cu grupul de control reprezentat de femeile care nu au fost însărcinate.

De notat este faptul că riscul sinuciderilor după o nastere era la jumătate fată de populatia generală de femei. Acest lucru confirmă datele studiilor precedente care au arătat că o sarcină dusă la termen reduce riscul sinuciderii. [4]

Avortul, pe de altă parte, este clar legat de o crestere dramatică a ratei de sinucideri. Aceste date statistice sunt coroborate cu studii bazate pe interviuri care au demostrat constant un nivel foarte ridicat de gânduri de sinucidere (30-55 de procente) si raportări de tentative de sinucidere (7-30 de procente) în rândul femeilor care au făcut un avort [5]. În multe dintre aceste studii, femeia intervievată a desemnat explicit avortul drept cauză a impulsului sinucigas.

Publicarea datelor privitoare la sinucidere de către STAKES a încurajat cercetătorii de la Autoritatea de Sănătate South Glamorgan din Marea Britanie să-si examineze propriile date privitoare la tentativele de sinucidere înainte si după evenimentele legate de sarcină. Au descoperit că printre femeile care au avortat există o trecere de la o rată a tentativelor de sinucidere relativ "normală", înaintea avortului, la o crestere semnificativă a sinuciderilor după un avort. După perioada de sarcină, există o rată a tentativelor de sinucidere de 8,1 /1.000 de femei între cele care au avortat, comparativ cu doar 1,9 dintre cele care au născut.

Rata crescută a tentativelor de sinucidere că urmare a avorturilor era evidentă în rândul femeilor sub 30 de ani. Ca si în exemplele oferite de STAKES, nasterea era asociată cu un risc semnificativ scăzut al tentativelor de suicid. Cercetătorii de la South Glamorgan au ajuns la concluzia că datele lor nu sustin punctul de vedere potrivit căruia sinuciderea în urma avortului derivă dintr-o sănătate mentală precară, anterioară actului, cel puŃin comparativ cu tentativele raportate că fiind anterioare unui avort. Mai mult decât atât, "cresterea riscului de sinucidere după un avort indus poate fi consecinŃa procedurii în sine." [6]

Interpretarea acestor studii statistice este înlesnită de numeroase publicatii care descriu cazuri particulare de sinucidere în urma avortului [7]. În multe cazuri tentativa sau chiar sinuciderea pusă în practică sunt intenŃionat sau subconstient plănuite să coincidă cu data de comemorare a avortului sau cu data la care s-ar fi născut copilul avortat [8]. Au fost raportate si încercări de sinucidere în rândul părinŃilor de sex masculin. [9]

Adolescentii sunt în general supusi unui risc mai mare de sinucidere si avort. Printr-un sondaj în rândul adolescentelor, cercetătorii de la Universitatea din Minnesota au descoperit că rata tentativelor de suicid în decursul a sase luni înaintea studiului a crescut de zece ori, de la 0,4 procente pentru fetele care nu au avortat în decursul acestei perioade la 4 procente pentru cele care au făcut un avort. [10] Alte studii arată că riscul de sinucidere după un avort este crescut în rândul femeilor care au avut o istorie a tulburărilor psihice sau tendinŃe de suicid. [11]

Merită stiut faptul că cea mai crescută rată a sinuciderilor la nivel mondial, în rândul femeilor, este în China. Aici sunt înregistrate 56 de procente din sinuciderile în rândul femeilor [12]. Este singura Ńară în care se sinucid mai multe femei decât bărbati. Rata sinuciderilor în rândul femeilor din China, de sub 45 de ani, este de două ori mai ridicată ca aceea a bărbatilor chinezi. Oficialitătile guvernamentale păr să nu aibă nici o explicatie pentru acest fapt.

Conform tradiŃiei, familiile chineze pun mare preŃ pe familiile numeroase, mai ales în comunitătile rurale. După moartea lui Mao Tse-Tung, care Ńinea la acest tip de familii, China a instaurat brutala politică a nasterii unui singur copil. Acest efort al controlului demografic încurajat de guvern si organizatiile de planning familial din Occident a cerut o practicare pe scară largă a avortului, inclusiv a avortului fortat si infanticidului, în special pentru copii de sex feminin. Stiută fiind legătura dintre avort si sinucidere, mai poate fi vreo îndoială că femeile din China, orientate spre maternitate, fortate acum de familie si comunitate să ia parte la aceste atrocităti sunt mai predispuse la sinucidere?

Decesul in urma accidentelor

În Finlanda, cercetătorii STAKES au raportat că riscul decesului în urma accidentelor este de patru ori mai ridicat pentru femeile care au făcut un avort în anul precedent morŃii fată de femeile care au dus sarcina la termen. Dintre cele 281 de femei care au murit în cursul anului ultimei sarcini, 57 (20%) au decedat în urma rănilor atribuite accidentelor.

Încă odată s-a dovedit faptul că nasterea are un efect protectiv. Femeia care a născut are riscul de a suferi un accident fatal redus la jumătate, raportat la totalul populatiei. Pe de altă parte, asa cum se vede în Fig. 3, femeile care au avortat sunt de peste două ori mai predispuse la un accident fatal în raport cu numărul total de femei.

Mai multe articole