Articolul 1
Această Declaraţie înţelege prin "copil nenăscut" omul, oricare ar fi el, procreat pe cale naturală sau artificială, în sau în afara pântecelui matern, înainte ca el sau ea să se fi născut.

Articolul 2
Partenerii acestei Declaraţii vor să respecte şi ocrotească drepturile menţionate în această declaraţie pentru orice copil nenăscut, fără discriminare de rasă, culoare a pielii, sex, limbă, religie, opţiuni politice, vedere asupra lumii, specific naţional, etnic sau social, proprietate sau alt statut, care se referă la părinţii nenăscutului sau tutorii săi.

Articolul 3
Partenerii acestei Declaraţii vor lua măsurile eficiente necesare în vederea ocrotirii copilului împotriva oricărei operaţiuni ştiinţifice sau neştiintifice care ar afecta sănătatea, dezvoltarea şi buna stare a nenăscutului în pericol.

Articolul 4
Partenerii acestei Declaraţii doresc să asigure nenăscutului toate drepturile de care se bucură tot restul oamenilor, mai ales dreptul natural la viaţă şi ocrotire, care se află ancorate în "Declaraţiile O.N.U.", în "Convenţiile Internaţionale asupra Drepturilor Omului", în "Declaraţia drepturilor nenăscutului de la Geneva" (1024), în "Declaraţia privind drepturile copilului" (1988).

Articolul 5
Partenerii Declaraţiei se angajează să lucreze în favoarea celor mai importante drepturi ale copilului nenăscut, subliniind necesitatea de a da pondere şi cadru de amănunt prin legiferări judicioase acelei bio-jurisdicţii a "Declaraţiei Federaţiei Medicale Mondiale de la Geneva", 1948, după text actual dimpreună cu principiile şi regulile privind experimentările asupra omului, aşa cum au fost stipulate la Helsinki în anii 1964 şi 1975.

Articolul 6
Partenerii acestei Declaraţii recunosc dreptul inerent al nenăscutului de a trăi şi se vor strădui să sprijine supravieţuirea şi dezvoltarea copilului după toate puterile lor.

Articolul 7
Partenerii Declaraţiei se angajează a încuraja sau a susţine o jurisdicţie care să interzică următoarele agresiuni medicale sau nemedicale asupra omului din momentul conceperii sale:
a) clonarea
b) transferarea unui pre-embrion sau embrion către altceva decât o mamă umană
c) selecţia sexului
d) ectogeneză
e) avort provocat
f) folosirea unor feţi umani spre transplant în locul unora care au murit de moarte bună, sau au fost avortaţi spontan.
g) alte intervenţii dăunătoare, neterapeutice asupra pre-embrionului, embrionului sau foetusului uman.

Articolul 8
Partenerii acestei Declaraţii sunt de părere că un nenăscut care suferă de boli congenitale sau de alt soi nu trebuie expus unei intervenţii care ar însemna un impediment pentru dezvoltarea sa.

Articolul 9
Partenerii acestei Declaraţii sprijină toate contribuţiile ştiinţifice care se ocupă de buna stare a nenăscutului precum şi aplicaţiile lor clinice.

Articolul 10
Orice copil nenăscut are dreptul la un specific natural de graviditate şi la o dezvoltare pe măsură şi are dreptul de a fi născut.

 

MOBILE //PArenting ADS vers 2019 300x250_4

Mai multe articole