Fiecare copil in functie de anumite criterii are dreptul sa primeasca alocatia de stat pentru copii. Aceasta se acorda copiilor de pana la varsta de 18 ani si apartine copilului. Incepand de la 1 ianurie 2012 aceasta se va calcula in functie de un coeficient specific fiecarui tip de alocatie de stat pentru copii si un indicator social de referinta - ISR.

Cine beneficiaza de alocatia de stat pentru copii?

De alocatia de stat pentru copii pot beneficia persoanele care se incadreaza in una din urmatoarele categorii:

- copiii care urmeaza una dintre formele de invatamant prevazute de lege beneficiaza de alocatie de stat pentru copii pana la implinirea varstei de 18 ani. 

- copiii incadrati in gradul I sau II de invaliditate, precum si copiii cu handicap beneficiaza de alocatie de stat pentru copii pana la implinirea varstei de 18 ani. 
- tinerii in varsta de peste 18 ani beneficiaza de alocatie de stat pentru copii pana la terminarea cursurilor invatamantului liceal sau profesional, organizate in conditiile legii. 

- tinerii in virsta de peste 18 ani, care repeta anul scolar nu beneficiaza de alocatie de stat, cu exceptia celor care repeta din motive de sanatate, dovedite cu certificat medical.

Care este valoarea alocatiei de stat pentru copii?

alocatia de stat pentru copiiPrin OUG 124/2011 a fost modificat Art. 3,  Art. 4,  Art. 7 din Legea 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, astfel incat incepand cu 1 ianuarie 2012, cuantumul tuturor ajutoarelor si prestatiilor sociale va fi raportate la ISR (indicatorul social de referinta), fiecare ajutor in parte va fi caracterizat de un coeficient si prin inmnultirea acestuia cu ISR va rezulta ajutorului pe care il veti primi. Astfel in momentul in care ISR se va schimba se va modifica si valoarea sumelor primite, in acest moment valoarea ISR este de 500 lei.

Aceasta ordonata afectand si modul in care se calculeaza alocatia de stat pentru copii

- pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani se calculeaza 0,4 x ISR, la valoarea actuala a ISR rezulta o alocatie pentru copii in valoare de 200 lei/luna.

- pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii prevazuti la art. 1 alin. (3) din ordonanta mentionata se calculeaza cu formula 0,084 x ISR, adica tot 42 de lei, cum e in prezent.

pentru copiii cu handicap cu varsta de pana la 3 ani se calculeaza 0,4 x ISR, la valoarea actuala a ISR rezulta o alocatie pentru copii in valoare de 200 lei/luna.

pentru copiii cu handicap ce au varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani se calculeaza cu formula 0,168 x ISR, la valoarea de astazi a ISR aceasta fiind de 84 lei lunar.

Ce acte sunt necesare?

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de alocatie de stat sunt:
- cerere tip;
- certificat de nastere al copilului nou-născut in original si copie;
- buletin (carte) de identitate pentru unul dintre părinţi (cel care solicita sa fie titularul alocatiei) in original si copie;
- dosar incopciat.

Unde se depun actele pentru alocatia de stat?

Actele de mai sus se depun la consiliile locale comunale, orasenesti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, unde au domiciliul sau resedinta, dupa caz, reprezentantii legali, la inspectoratele teritoriale de stat pentru persoanele cu handicap.
Cererile se aproba, dupa caz, de catre directorul directiei generale judetene de munca si protectie sociala, directorul sau comandantul unitatii scolare ori inspectorul-sef al inspectoratului teritorial de stat pentru persoanele cu handicap; dupa aprobare, documentele care atesta dreptul la incasarea alocatiei de stat pentru copii se transmit titlurilor prin institutiile abilitate. 

Cine incaseaza alocatia de stat copilului?

- pana cand copilul are 14 ani alocatia se plateste unuia dintre parinti, pe baza acordului acestora sau, dupa caz, tutorelui, curatorului, persoanei careia i-a fost dat in plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal ori persoanei careia i-a fost incredintat copilul in vederea adoptiei
- dupa implinirea varstei de 14 ani, plata alocatiei se poate face si direct titularului (copilului) cu incuviintarea reprezentantului legal (parintelui)

Unde si cum se incaseaza alocatia de stat copilului

- plata se realizeaza prin mandat postal, cont curent personal sau cont de card (in februarie toate alocatiile pentru copiii scolari se vor achita prin mandat postal)
- mandatele postale se achita la domiciliul titularului, in perioada 8-25 a lunii, sau la oficiul postal apartinator in perioada 26-27 a lunii
- pentru schimbarea modalitatii de plata, respectiv achitarea in conturi de card, este necesara depunerea de catre parinte a unei cereri la D.M.P.S teritoroala, insotita de extrasul de cont si o copie a cartii de identitate, iar in cazul copiilor care au implinit 14 ani si au conturi deschise la banci: extrasul de cont si o copie a cartii de identitate atat a copilului, cat si a reprezentantului legal (parintelui)
- in cazul in care achitarea alocatiilor se face prin mandat postal, plata se va suspenda daca timp de trei luni reprezentantul legal al copilului nu a incasat drepturile; reluarea platilor, inclusiv a celor restante, se face pe baza de cerere scrisa, care se inregistreaza la directia teritoriala de care apartine beneficiarul.

 

Mai multe articole