Deschizi uşa pe care scrie cu litere de-o şchioapă „Clasa a III-a Step by Step” şi dintr-odată păşeşti în altă lume. Toate imaginile care au rămas în amintirea noastră despre „şcoală”  dispar ca prin farmec. Dispar nesuferitele bănci ţintuite în podea, care ierarhizau copiii după cuminţenie sau după note şi care nu aveau alt rost decât acela de a vedea numai ceafa colegului din faţă şi pe „doamna” care domina clasa de la înălţimea catedrei cocoţată pe un podium. Acesta este tabloul pe care cei mai mulţi dintre noi îl avem în minte.

În lumea Step by Step te întâmpină o atmosferă caldă, prietenoasă în care copiii  sunt atât de absorbiţi de preocupările lor încât s-ar putea să ai surpriza să nici nu observe că cineva străin a intrat în clasă. Mobilierul modular împarte spaţiul sălii în „centre de activitate” bine delimitate, în care lucrează grupuri de 5-6 copii aşezaţi în jurul unor măsuţe. Se poate ghici uşor ce fel de activitate se desfăşoară în fiecare centru. Materialele didactice existente le personalizează: Centrul de citire, Centrul de matematică, Centrul de scriere, Centrul de ştiinţă, Centrul de artă şi în şfârşit Centrul de construcţii. Toate piesele de mobilier sunt raportate la înălţimea copiilor, fapt care permite accesul la toate materialele de care aceştia au nevoie în realizarea sarcinilor de lucru. Spaţii accesibile copiilor sunt destinate expunerii lucrărilor şi rezultatelor muncii lor.

Chiar îţi vine să te întrebi: De ce un Centru de construcţii? E un loc de joacă? Aparent da, dar nu numai de joacă. Este un loc în care, cu nişte sarcini bine formulate,   prin joc, copiii îşi consolidează cunoştinţele matematice, de scris-citit, învaţă să colaboreze, să lucreze în echipă.

Pe pereţi sunt expuse o serie de materiale, instrumente de lucru specifice alternativei educaţionale Step by Step: panoul care ajută la evidenţierea copiilor prezenţi şi a celor absenţi, agenda zilei, calendarul naturii, panoul centrelor de activitate şi alegerea acestora de către copii, regulile clasei.

Fiecare zi începe cu un moment special , Întâlnirea de dimineaţă.

Această activitate  oferă tuturor copiilor posibilitatea de a se conecta optim la cerinţele grupului, ale spaţiului şi  ale activităţilor planificate pentru ziua respectivă.

Principalele calităţi care conturează întâlnirea de dimineaţă sunt grija şi respectul faţă de ceilalţi, încrederea fiecărui copil în sine că poate împărtăşi idei şi experienţe importante. Scopul întâlnirii de dimineaţă este acela de a imprima un sentiment de unitate şi non competivitate în interiorul grupului. Copiii se aşează în cerc pentru a se putea vedea unii pe alţii. Cadrul didactic face parte din cerc şi adoptă aceeaşi poziţie alături de copii – pe scaun sau  pe podea. În toate momentele întâlnirii de dimineaţă, rolul educatorului este acela de mediator, el va coordona activităţile „din umbră”, încurajând exprimarea liberă a copiilor, comunicarea, respectul reciproc.

Fiecare secvenţă a întâlnirii de dimineaţă este bine proiectată şi are obiective foarte clare.

Salutul

Step By StepAcest moment cultivă norme de bază în comportamentul copiilor, îi învaţă respectul pentru cei din jur şi creează premizele pentru formarea unui colectiv sudat, bazat pe relaţii de prietenie.

Identificarea zilei şi Precizarea datei

Această practică este importantă deoarece orientează copilul în timp şi spaţiu, îl învaţă să se raporteze la repere temporale:  „ ieri, azi, mâine...”

Calendarul naturii

Copiii sunt invitaţi să comenteze vremea de afară. Este un prilej bun în care urmărim:

  • - descrierea zilei din punct de vedere meteorologic – marcare (pictograme, în scris)
  • - discuţii despre anotimpuri şi schimbările petrecute în natură
  • - completarea calendarului naturii
  • - predicţii meteorologice

 Noutăţile zilei

Acest punct al întâlnirii de dimineaţă promovează dezvoltarea practicilor democratice prin furnizarea de informaţii în mod deschis, tuturor. Facilitează şi oferă tuturor copiilor dreptul de a se adresa grupului şi de a fi ascultaţi. Copiii se înscriu liber la acest moment al întâlnirii de dimineaţă şi nu vor fi constrînşi nici în conţinutul mesajului lor, nici în modalitatea de exprimare. Ei pot relata evenimente semnificative din viaţa lor sau pur şi simplu mici întâmplări pe care ei doresc să le împărtăşească grupului. Cadrul didactic va avea grijă să încurajeze vorbitorul să se adreseze grupului şi să evite intervenţiile dirijiste.

Regulile clasei Step by Step

Regulile sunt anunţuri normative care stabilesc comportamentul fiecăruia. Ele stabilesc, mai degrabă, ceea ce trebuie să se facă decât ceea ce nu trebuie să se facă. Din acest motiv ele trebuie formulate în enunţuri scurte, pozitive, uşor de înţeles de către copii. Procesul de stabilire a regulilor este unul viu, activ, care se iniţiază încă din primele zile şi continuă pe tot parcursul anului. Odată deschisă lista regulilor stabilite, ele sunt redactate pe un tabel care este afişat la loc vizibil, accesibil copiilor. Este important şi necesar ca ori de câte ori este nevoie să se facă referire la regulile menţionate, să se discute şi să se dezbată.

Centrele de activitate

Aşa cum am precizat, în clasa Step by Step procesul de învăţare se desfăşoară simultan pentru disciplinele prevăzute în programă. Aceasta permite atât lucrul individual, cât şi în grup sau în pereche. Modul în care sunt enunţate sarcinile din centru indică pe de o parte tipul de activitate, iar pe de altă parte permite individualizarea învăţării. Gradul de complexitate şi oferirea de sarcini diferenţiate sunt de asemenea menite să asigure tratarea diferenţiată în funcţie de nevoile şi interesul fiecărui copil în parte. Lucrul în centre de activitate permite cadrului didactic o mai atentă observare a copiilor şi oferă posibilitatea unei prime evaluări şi îndrumări în atingerea obiectivelor propuse. Odată realizate sarcinile, se face rotirea centrelor astfel încât pe parcursul zilei copiii reuşesc să acopere toate obiectele de studiu prevăzute în programă şi care în sistemul tradiţional sunt recunoscute ca discipline. Cadrul didactic trebuie să explice raţiunea şi mecanismul  alegerii centrelor de activitate astfel încât aceasta să se facă în mod conştient şi responsabil.

Evaluarea

În alternativa Step by Step evaluarea este un process continuu care are drept scop înregistrarea progreselor în dobândirea de competenţe şi atingerea obiectivelor. Aceasta înlătură ierarhizarea copiilor în funcţie de rezultate, practică dovedită în mod ştiinţific ca fiind nefastă pentru dezvoltarea copilului la această vârstă. Copilul se compară cu el însuşi, este încurajat şi apreciat, greşeala se corectează nu se amendează. 

Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională  (CEDP) este o organizaţie neguvernamentală  care dezvoltă programe în domeniul educaţiei.

Din 1994, CEDP este cunoscut ca promotor al Alternativei Educaţionale Step by Step, alternativă care se aplică în 40 de judeţe din România, în creşe, grădiniţe şi clase din învăţământul primar. www.stepbystep.ro    

În 2012, CEDP a înfiinţat prima şcoală particulară care aplică metodologia alternativă  Step by Step. www.scoalastepbystep.ro


 

MOBILE //PArenting ADS vers 2019 300x250_4

Mai multe articole