Ce este concediul de sarcina si lauzie?

Legea nr. 19 / 2000, publicata in Monitorul Oficial nr. 140 din 1 aprilie 2000, privind sistemul public de pensii ai alte drepturi de asigurari sociale, care a intrat in vigoare de la 1 aprilie 2001, nu mai foloseste notiunea de concediu de maternitate, ci pe aceea de concediu pentru sarcina si lauzie si se refera la indemnizatia de maternitate.
Concediul de sarcina si lauzie este acel concediu de care pot beneficia femeile angajatele atat inainte cat si dupa nastere, in conditiile in care au contribuit la Asigurarile de Sanatate, prin plata unei indemnizatii aferente. Concediul de sarcina si lauzie poate fi de maxim 126 zile calendaristice. Concediul medical prenatal se acorda, in exclusivitate, pentru sarcina, si nu pentru afectiuni ce pot interveni pe parcursul sarcinii si fara legatura cu sarcina.

Cine poate beneficia de indemnizatie de maternitate si concediul de sarcina si lauzie?

- Femeile asigurate in sistemului public de asigurati au dreptul in cazul sarcinii, pe o perioda de 126 de zile calendaristice, la concediu pentru sarcina si lauzie, in aceasta perioada beneficiind de indemnizatia de maternitate.
- Femeile care au incetat plata contributiei de asigurari sociale, din motive neimputabile lor, dar care nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat beneficiaza de aceleasi drepturi.

In ce conditii se poate beneficia de concediu si indemnizatie de maternitate?

Pentru a putea beneficia de concediu si indemnizatie de maternitate, femeia asigurata trebuie sa aiba un stagiu de cotizare de minim 6 luni realizat in ultimele 12 luni anterior primei zile de concediu medical inscrise in certificatul medical.
Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina incepand cu luna a 6-a de sarcina.

Perioadele asimilate stagiului de cotizare sunt perioadele in care nu se contribuie pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, dar care pot fi folosite la obtinerea unora dintre drepturile de asigurari sociale. Perioadele asimilate pot fi:
- perioada cat asigurata a beneficiat de concedii medicale, de concediu pentru cresterea copilului, de pensie de invaliditate;
- cand asiguratii au urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora.

Care este durata concediului de sarcina si lauzie?

Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioda de maxim 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de maxim 63 de zile dupa nastere. Zilele de concediu pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului, de optiunea persoanei beneficiare, sau in functie de imprejurari (nasterea la o data diferita de cea prognosticata). Durata minima obligatorie a concediului de lauzie trebuie sa fie de 42 de zile calendaristice.
Daca medicul constata ca este o sarcina dificila, este posibil ca, indiferent de optiunea mamei, sa se acorde concediul prenatal cu o intindere mai mare de 63 de zile.
In situatia in care copilul s-a nascut mort sau in situatia in care acesta moare in perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.

Care este valoarea indemnizatiei de maternitate?

Valoarea lunara a indemnizatiei de maternitate este de 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical inscrise in certificatul de concediu medical. Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Ce sunt actele necesare pentru acordarea indemnizatiei si concediului de sarcina si lauzie?

Concediul medical pentru sarcina si lauzie se plateste in baza cererii tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale si, dupa caz, a certificatului de persoana cu handicap emis in conditiile legii.
Cererea tip pentru solicitarea drepturilor de asigurari sociale se depune la casele teritoriale de pensii:
- de catre angajatori si institutia care administreaza bugetul pentru plata ajutorului de somaj; 
- de catre celelalte categorii de asigurati la data solicitarii prestatiei.

Cand inceteaza plata indemnizatiei de maternitate?

Plata indemnizatiei inceteaza in ziua urmatoare celei in care:
- beneficiarul a decedat; 
- beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor; 
- beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui alt stat cu care Romania nu are incheiata conventie de asigurari sociale; 
- beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui alt stat cu care Romania are incheiata conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat.

Recomandare: Este indicat sa consultati si un jurist sau un contabil pentru ca este posibil sa apara modificari legislative dupa data redactarii acestui articol.

 

MOBILE //PArenting ADS vers 2019 300x250_4

Mai multe articole